#1
Bonus
3000 kr
#2
Spillkreditter
1000 kr
#3
Bonus
1000 kr + oddsboost
#4
Bonus
1000 kr
#5
Bonus
4000 kr
#1
Bonus
3000 kr
#2
Spillkreditter
1000 kr
#3
Bonus
1000 kr + oddsboost
#4
Bonus
1000 kr
#5
Bonus
4000 kr

LESING OG GODKJENNING AV BRUKSVILKÅRENE OG BESTEMMELSENE I PERSONVERNREGLENE TIL EM2021ODDS, ER NØDVENDIGE HENSYN FOR AT EM2021ODDS SKAL GI DEG TILLATELSE TIL Å BESØKE, LESE ELLER SAMHANDLE MED OSS.

Alle personer nektes tilgang til dette nettstedet med mindre de leser og godtar vilkårene for bruk og personvernreglene.

Ved å se, besøke, bruke eller samhandle med https://www.em2021odds.com eller med bannere, popup-vinduer eller annonser som vises på siden, godtar du alle bestemmelsene i disse bruksvilkårene og personvernreglene til https://www.em2021odds.com.

Alle personer under 18 år nektes tilgang til https://www.em2021odds.com. Hvis du er under 18 år, er det forbudt å besøke, lese eller kommunisere med https://www.em2021odds.com eller innholdet på noen måte. https://www.em2021odds.com nekter uttrykkelig tilgang til personer som faller inn under Youth Protection Act.

https://www.em2021odds.com forbeholder seg retten til å nekte tilgang til personer eller seere av en eller annen grunn. I henhold til bestemmelsene i personvernreglene som du godtar som vilkår for visning, kan https://www.em2021odds.com samle inn og lagre data og informasjon med det formål å ekskludere og andre formål.

Vilkårene for bruk kan endres fra tid til annen. Som en del av vilkårene for tillatelsen til å se https://www.em2021odds.com, har besøkende plikt til å holde seg oppdatert på endringer.

PARTER I BRUKSVILKÅRENE

Besøkende, seere, brukere, abonnenter, medlemmer, tilknyttede selskaper eller kunder, som her går under fellesbetegnelsen «BESØKENDE», er parter i denne avtalen. Nettstedet og dets eiere og/eller operatører som her kalles «NETTSTEDET», er parter i denne avtalen.

BRUK AV INFORMASJON FRA DETTE NETTSTEDET

Besøkende, seere, abonnenter, medlemmer, tilknyttede selskaper eller kunder har ingen rett til å bruke denne informasjonen i kommersielle eller offentlige omgivelser, med mindre de har en uttrykkelig skriftlig kontrakt med dette nettstedet. Du har ingen rett til å sende, kopiere, lagre, skrive ut, selge eller publisere noen del av innholdet på dette nettstedet. Ved å se på innholdet på dette nettstedet godtar du disse visningsbetingelsene og erkjenner at enhver uautorisert bruk er ulovlig og at du kan straffeforfølges under sivil eller strafferettslig lov. Besøkende har ingen rett til å bruke innholdet eller deler av det, inkludert dets databaser, usynlige sider, lenket sider, underliggende kode eller annen intellektuell eiendom som nettstedet kan inneholde, uansett årsak. Besøkende godtar en skadeserstatning på $ 100.000 i tillegg til kostnadene og faktiske kompensasjon for brudd på denne bestemmelsen. Besøkende garanterer at de forstår at aksept av denne bestemmelsen er en betingelse for visning og at visning er aksept.

INFORMASJONSKAPSLER/COOKIES

Vi bruker informasjonskapsler. Ved å få tilgang til nettstedet, samtykker du i bruk av informasjonskapsler i samsvar med nettstedets personvernregler.

De fleste interaktive nettsteder bruker informasjonskapsler slik at vi kan hente brukerdata for hvert besøk. Informasjonskapsler brukes av nettstedet vårt for å muliggjøre funksjonaliteten til visse områder, og for å gjøre det lettere for besøkende å besøke nettstedet vårt. Noen av våre partnere/annonsepartnere kan også bruke informasjonskapsler.

EIERSKAP TIL NETTSTEDET ELLER RETT TIL Å BRUKE, SELGE OG PUBLISERE INNHOLDET PÅ DETTE NETTSTEDET

Nettstedet og dets innhold eies eller lisensieres av nettstedet. Materialet på nettstedet må betraktes som beskyttet av copyright. Besøkende har ingen rettigheter til innholdet på nettstedet. Bruk av nettstedsinnhold uansett årsak, er ulovlig med mindre det er uttrykkelig avtalt eller godkjent av nettstedet.

KOBLING TIL NETTSTEDET, CO-BRANDING, «FRAMING» OG REFERANSE TIL NETTSTEDET ER IKKE TILLATT

Med mindre det er uttrykkelig godkjent av nettstedet, kan ingen koble til dette nettstedet eller noen del derav (inkludert, men ikke begrenset til, logoer, varemerker, merkevarer eller copyright-beskyttet materiale) uansett årsak. I tillegg har du ikke tillatelse til å henvise til nettadressen (nettstedsadressen) til dette nettstedet i noe kommersielt eller ikke-kommersielt medium uten uttrykkelig tillatelse, og du har ikke lov til å «ramme inn» nettstedet. Du samtykker uttrykkelig i å samarbeide med nettstedet for å fjerne eller deaktivere slik aktivitet, og vil være ansvarlig for eventuelle skader.

IFRAMES

Du kan ikke lage rammer (inline frames) rundt nettsidene våre, som på noen måte vil endre den visuelle presentasjonen eller utseendet til nettstedet vårt, uten forutgående samtykke og skriftlig tillatelse.

ANSVARSFRASKRIVELSE FOR INNHOLDET PÅ NETTSTEDET

Nettstedet fraskriver seg alt ansvar for riktigheten av innholdet på dette nettstedet. Besøkende påtar seg all risikoen forbundet med visning, lesing, bruk eller å stole på informasjon. Med mindre du har inngått en uttrykkelig kontrakt om det motsatte med nettstedet, har du ingen rett til å stole på at informasjonen her er korrekt. Nettstedet gir ingen slik garanti.

ANSVARSFRASKRIVELSE FOR SKADER PÅ DATAMASKINEN ELLER PROGRAMVAREN DIN FORÅRSAKET AV Å SAMHANDLE MED DENNE NETTSIDEN ELLER DETS INNHOLD

Den besøkende påtar seg hele risikoen for virus, ormer eller andre skadelige faktorer.

Nettstedet påtar seg intet ansvar for skader på datamaskiner eller programvare som tilhører den besøkende, eller til en person som den besøkende senere kommuniserer med hvis kode eller data blir skadet, som ved et uhell overføres til den besøkendes datamaskin. Besøkende kan se og samhandle med dette nettstedet, eller bannere eller popup-vinduer eller annonser som vises på det, på egen risiko.

ANSVARSFRASKRIVELSE FOR SKADER GJENNOM NEDLASTING

Besøkende laster ned informasjon fra dette nettstedet på egen risiko. Nettstedet garanterer ikke at nedlastinger vil være frie for ødelagt datamaskinkode, inkludert, men ikke begrenset til virus, ormer og andre typer skadelig programvare.

ANSVARSBEGRENSNING

Ved å se på, bruke eller samhandle med dette nettstedet, inkludert bannere, annonser eller popup-vinduer, nedlastinger og som en forutsetning for at nettstedet skal muliggjøre denne legitime visningen, frafaller besøkende seg enhver rett til å kreve erstatning basert på en årsaksfaktor som fører til potensiell skade, uansett hvor skrekkelig eller omfattende, enten fysisk eller følelsesmessig, forutsigbar eller uforutsigbar, personlig eller forretningsmessig den er.

ERKLÆRING OM SKADE

Besøkende samtykker i tilfelle skader som nettstedet må betale for, som en betingelse for visning, at den besøkende lover å refundere nettstedet for alt.

KOMMENTAR

Ingen ytterligere varsel av noe slag og uansett årsak, er nødvendig. Besøkende forsikrer uttrykkelig at retten til varsel som en betingelse for tillatelse til å se eller samhandle med nettstedet, er fjernet.

DIN DATABESKYTTELSE

Les personvernreglene.

JURISDIKSJON OG STED

Hvis en sak knyttet til dette nettstedet skal bringes inn for en domstol, er en seer, besøkende, medlem, abonnent eller kunde enig i, før eller etter voldgiften, at den eneste og rette jurisdiksjonen er landet, staten og byen som er spesifisert i webeierens kontaktinformasjon, med mindre annet er angitt her.

GJELDENDE LOV

Besøkende er enige om at gjeldende lov i hvert tilfelle, er loven i staten som er angitt i kontaktinformasjonen til webeieren, med mindre annet er angitt her.

Kontaktinformasjon:

Kontakt Epost:

[email protected]

Alle rettigheter forbeholdes.

EM 2021 Velkomsttilbud

OPP TIL 3000 KR BONUS

 
  • Stort utvalg av odds
  • Enkel og lynrask Live Betting
  • Innovative mobile løsninger
 

OPP TIL 1000 KR SPILLKREDITTER

 
  • Ledende bookie av sportsbetting
  • Tidlig utbetaling
  • Live Stream
 

OPP TIL 4000 KR BONUS

 
  • Kryptovalutaer
  • Live Casino
  • UFC-partner